Dura thách thức mọi nắng mưa
  • DU LỊCH HÀN QUỐC CÙNG DURA
    03
    Mar

    DU LỊCH HÀN QUỐC CÙNG DURA

    Như thông lệ truyền thống, cứ mỗi độ Xuân về, Sơn Dura lại cùng các Nhà phân phối, Kiến trúc sư, Kỹ sư xây dựng, Nhà thầu xây dựng lại cùng nhau du xuân, và lần này chương trình được tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc