BẢNG DỰ TOÁN CHI PHÍ SƠN & NHÂN CÔNG

NHẬP THÔNG SỐ CÔNG TRÌNH

(Ví dụ: 3.5)
Hãy chọn loại nhà của công trình
Có thể nhập số khác

PHẦN VẬT TƯ SƠN BÊN TRONG NHÀ

Số lượng được tính tự động
Số lượng được tính tự động
Số lượng được tính tự động

CỘNG TIỀN SƠN TRONG NHÀ:

PHẦN NHÂN CÔNG BÊN TRONG NHÀ

TÍNH DIỆN TÍCH BÊN NGOÀI NHÀ

Có thể nhập số khác
Có thể nhập số khác
Có thể nhập số khác

PHẦN VẬT TƯ SƠN BÊN NGOÀI NHÀ

Số lượng được tính tự động
Số lượng được tính tự động
Số lượng được tính tự động

CỘNG TIỀN SƠN NGOÀI NHÀ:

CHỐNG THẤM & CHỐNG NÓNG SÂN THƯỢNG

CHỐNG THẤM TƯỜNG ĐỨNG

CHỐNG THẤM W.C

PHẦN NHÂN CÔNG BÊN NGOÀI NHÀ

CHIẾT KHẤU VẬT TƯ

TỔNG CỘNG VẬT TƯ & NHÂN CÔNG

-

PHẦN VẬT TƯ SƠN BÊN TRONG NHÀ

Số lượng được tính tự động
Số lượng được tính tự động

CỘNG TIỀN SƠN TRONG NHÀ:

PHẦN NHÂN CÔNG BÊN TRONG NHÀ

TÍNH DIỆN TÍCH BÊN NGOÀI NHÀ

Có thể nhập số khác
Có thể nhập số khác
Có thể nhập số khác

PHẦN VẬT TƯ SƠN BÊN NGOÀI NHÀ

Số lượng được tính tự động
Số lượng được tính tự động

CỘNG TIỀN SƠN NGOÀI NHÀ:

CHỐNG THẤM & CHỐNG NÓNG SÂN THƯỢNG

CHỐNG THẤM TƯỜNG ĐỨNG

CHỐNG THẤM W.C

PHẦN NHÂN CÔNG BÊN NGOÀI NHÀ

CHIẾT KHẤU VẬT TƯ

TỔNG CỘNG VẬT TƯ & NHÂN CÔNG

-

   DỰ TOÁN CHI PHÍ SƠN

LIÊN HỆ & HỖ TRỢ MIỄN PHÍ
Vui lòng điền vào mẫu liên hệ dưới đây để được hỗ trợ.

Gửi   Hotline: 0909221117

Đang gửi thông tin, vui lòng chờ trong giây lát...

Gửi thành công. Chúng tôi xin phép liên hệ lại bạn trong thời gian sớm nhất.