Dura color 4.0

Chọn màu ngay trên tường nhà bạn bằng một cái chạm tay.

Tải về Tải về
Dura thách thức mọi nắng mưa

LỰA CHỌN THEO NHÓM MÀU SẮC

DI CHUYỂN NHÓM MÀU
DURA COLLECTION 2020
Dura 2120P - Baby Pink - RGB: 245/234/227
Dura 2120P
Dura 2121P - Everlasting - RGB: 250/223/217
Dura 2121P
Dura 2122P - Pink - RGB: 252/203/196
Dura 2122P
Dura 2123T - Festival Night - RGB: 251/177/166
Dura 2123T
Dura 2124D - Coral Serenade - RGB: 247/140/127
Dura 2124D
Dura 2125D - Sardonyx - RGB: 244/126/109
Dura 2125D
Dura 2126C - Tamale Red - RGB: 227/80/59
Dura 2126C
Dura 2127P - Cheeky Pink - RGB: 249/223/211
Dura 2127P
Dura 2128P - Foxy Lady - RGB: 242/205/191
Dura 2128P
Dura 2129P - Boutonniere - RGB: 234/182/165
Dura 2129P
Dura 2130T - Panama Rose - 217/149/130
Dura 2130T
Dura 2131D - Comanche Dust - RGB: 196/118/98
Dura 2131D
Dura 2132D - Brick - RGB: 181/105/84
Dura 2132D
Dura 2133C - Autumn Leaf - RGB: 165/89/69
Dura 2133C
Dura 2134P - Pale Dogwood - RGB: 245/234/229
Dura 2134P
Dura 2135P - Cherub Pink - RGB: 250/215/207
Dura 2135P
Dura 2136P - Prima Donna - RGB: 249/197/187
Dura 2136P
Dura 2137T - Blushing Peach - RGB: 241/167/156
Dura 2137T
Dura 2138D - Tapestry - RGB: 232/143/127
Dura 2138D
Dura 2139D - Horizon Glow - RGB: 218/124/115
Dura 2139D
Dura 2140C - Scoria - RGB: 174/81/69
Dura 2140C
Dura 2141P - Pink Pearl - RGB: 246/223/214
Dura 2141P
Dura 2142P - Aleaha Rose - RGB: 239/193/184
Dura 2142P
Dura 2143P - Athena - RGB: 228/167/158
Dura 2143P
Dura 2144T - Madrid - RGB: 207/132/121
Dura 2144T
Dura 2145D - Old Spice - RGB: 181/99/87
Dura 2145D
RGB 2146D - Red Earth - RGB: 170/87/76
RGB 2146D
Dura 2147C - Burnt Brick - RGB: 156/80/67
Dura 2147C

GHI CHÚ: MÀU SẮC Ở ĐÂY CÓ THỂ SAI LỆCH SO VỚI MÀU THỰC TẾ.