Dura color 4.0

Chọn màu ngay trên tường nhà bạn bằng một cái chạm tay.

Tải về Tải về
Dura thách thức mọi nắng mưa

LỰA CHỌN THEO NHÓM MÀU SẮC

DI CHUYỂN NHÓM MÀU
DURA COLLECTION 2020
Dura 2897P - Pale Mushroom - RGB: 237/231/224
Dura 2897P
Dura 2898P - China Doll - RGB: 218/209/198
Dura 2898P
Dura 2899P - SandStorm - RGB: 191/179/165
Dura 2899P
Dura 2900T - Yorkshire Brown - RGB: 174/160/144
Dura 2900T
Dura 2901T - Harvest Time - RGB: 159 /145/129
Dura 2901T
Dura 2902D - Dusty Trail - RGB: 126/113/98
Dura 2902D
Dura 2903C - Dried Herb - RGB: 100/89/78
Dura 2903C
Dura 2904P - Nearly White - RGB: 240/237/230
Dura 2904P
Dura 2905P - Oak Buff - RGB: 223/216/204
Dura 2905P
Dura 2906T - Mojave - RGB: 202/193/179
Dura 2906T
Dura 2907T - Bufftone - RGB: 186/174/160
Dura 2907T
Dura 2908D - Rawhide - RGB: 142/130/115
Dura 2908D
Dura 2909D - Bran Nut - RGB: 123/111/96
Dura 2909D
Dura 2910C - Rembrandt - RGB: 96/87/76
Dura 2910C
Dura 2911P - Marble Mist - RGB: 242/239/232
Dura 2911P
Dura 2912P - Polar Bear - RGB: 228/223/214
Dura 2912P
Dura 2913P - Taupe Gray - RGB: 214/206/195
Dura 2913P
Dura 2914T - Baked Clay - RGB : 188/180/167
Dura 2914T
Dura 2915D - Umbertone - RGB: 140/130/118
Dura 2915D
Dura 2916D - Lost Cavern - RGB: 122/113/102
Dura 2916D
Dura 2917C - Keystone - RGB: 96/88/77
Dura 2917C
Dura 2918P - Whitewash - RGB: 235/229/222
Dura 2918P
Dura 2919P - Silver Screen - RGB: 217/214/204
Dura 2919P
Dura 2920P - Ravin Shadow - RGB: 195/190/179
Dura 2920P
Dura 2921T - Eureka - RGB :165/160/149
Dura 2921T
Dura 2922D - Tiber - RGB: 137/132/119
Dura 2922D
Dura 2923D - Seclusion - RGB: 117/114/102
Dura 2923D
Dura 2924C - Lava Stone - RGB: 89/86/77
Dura 2924C

GHI CHÚ: MÀU SẮC Ở ĐÂY CÓ THỂ SAI LỆCH SO VỚI MÀU THỰC TẾ.