Dura color 4.0

Chọn màu ngay trên tường nhà bạn bằng một cái chạm tay.

Tải về Tải về
Dura thách thức mọi nắng mưa

LỰA CHỌN THEO NHÓM MÀU SẮC

DI CHUYỂN NHÓM MÀU
DURA COLLECTION 2020
Dura 2190P - Blushing Bride - RGB: 242/230/225
Dura 2190P
Dura 2191P - Angelica Lace - RGB: 233/215/215
Dura 2191P
Dura 2192P - Dusty Beige - RGB: 217/186/188
Dura 2192P
Dura 2193T - Kendall Rose - RGB: 193/155/159
Dura 2193T
Dura 2194D - Hemlock Rose - RGB: 160/117/119
Dura 2194D
Dura 2195D - Beach Rose - RGB: 142/99/101
Dura 2195D
Dura 2196C - Burgundy - RGB: 114/72/73
Dura 2196C
Dura 2225P - Meaghan Pink - RGB: 241/230/227
Dura 2225P
Dura 2226P - Lavender Rapture -RGB: 238/216/221
Dura 2226P
Dura 2227P - Soft Glow - RGB: 227/193/204
Dura 2227P
Dura 2228T - Charm - RGB: 210/170/186
Dura 2228T
Dura 2229T - Mauve - RGB: 189/145/165
Dura 2229T
Dura 2230D - Light Plum - 155/108/127
Dura 2230D
Dura 2231C - Deep Claret - RGB: 102/76/82
Dura 2231C
Dura 2232P - Fresh Pink - RGB: 241/231/230
Dura 2232P
Dura 2233P - Gossamer - 239/217/224
Dura 2233P
Dura 2234P - Bubblegum - 230/193/209
Dura 2234P
Dura 2235T - Classic - RGB: 204/152/178
Dura 2235T
Dura 2236D - Amethyst Stone - RGB: 180/124/153
Dura 2236D
Dura 2237D - Berry Jam - RGB: 164/108/136
Dura 2237D
Dura 2238C - Muted Plum - RGB: 116/76/95
Dura 2238C
Dura 2239P - Celestial Pink - RGB: 235/221/224
Dura 2239P
Dura 2240P - Acacia Blossom - RGB: 227/201/211
Dura 2240P
Dura 2241P - Rose Beauty - RGB: 216/183/198
Dura 2241P
Dura 2242T - Violet Nosegay - RGB: 194/157/176
Dura 2242T
Dura 2243T - Peruvian Violet - RGB: 176/137/159
Dura 2243T
Dura 2244D - Dusty Orchid - 138/102/123
Dura 2244D
Dura 2245C - SemiSweet - 88/70/73
Dura 2245C

GHI CHÚ: MÀU SẮC Ở ĐÂY CÓ THỂ SAI LỆCH SO VỚI MÀU THỰC TẾ.