LỰA CHỌN THEO NHÓM MÀU SẮC

DI CHUYỂN NHÓM MÀU
DURA COLLECTION 2023
Dura 2281P - Delicacy - RGB: 238/227/232
Dura 2281P
Dura 2282P - Shrinking Violet - RGB: 225/204/224
Dura 2282P
Dura 2283P - Purple Aster - RGB: 223/198/221
Dura 2283P
Dura 2284T - Sea Anemone - RGB: 200/165/203
Dura 2284T
Dura 2285T - Amethyst Crystal - 190/152/196
Dura 2285T
Dura 2286D - African Violet - RGB: 160/117/168
Dura 2286D
Dura 2287C - Damion - RGB: 95/67/96
Dura 2287C
Dura 2288P - Pink Clover - RGB: 237/231/233
Dura 2288P
Dura 2289P - Sonata - RGB: 235/219/231
Dura 2289P
Dura 2290P - Grape Mist - RGB: 220/194/224
Dura 2290P
Dura 2291T - Heliotrope - RGB: 202/164/210
Dura 2291T
Dura 2292T - Masquerade - RGB: 191/152/203
Dura 2292T
Dura 2293D - Grape Popsicle - 157/111/172
Dura 2293D
Dura 2294C - Rhododendron - 103/69/108
Dura 2294C
Dura 2295P - Lilac Snow - RGB: 235/230/233
Dura 2295P
Dura 2296P - Platinum Lilac - RGB: 231/220/229
Dura 2296P
Dura 2297P - Pearl Lilac - RGB: 214/194/219
Dura 2297P
Dura 2298T - Serendippity - RGB: 188/164/199
Dura 2298T
Dura 2299D - Grape Ice - RGB: 164/136/178
Dura 2299D
Dura 2300D - Purple Shade - RGB: 143/114/160
Dura 2300D
Dura 2301C - Patrician Purple - RGB: 94/71/119
Dura 2301C
Dura 2302P - Egret - RGB: 238/235/236
Dura 2302P
Dura 2303P - Lady Diana - RGB: 229/219/233
Dura 2303P
Dura 2304P - Zesty Lilac - RGB: 215/200/226
Dura 2304P
Dura 2305T - Olympia - RGB: 194/174/215
Dura 2305T
Dura 2306T - Lisa - RGB: 174/150/202
Dura 2306T
Dura 2307D - Mystic Purple - RGB: 139/112/175
Dura 2307D
Dura 2308C - Imperial Purple - RGB: 88/68/107
Dura 2308C

GHI CHÚ: MÀU SẮC Ở ĐÂY CÓ THỂ SAI LỆCH SO VỚI MÀU THỰC TẾ.

   DỰ TOÁN CHI PHÍ SƠN

LIÊN HỆ & HỖ TRỢ MIỄN PHÍ
Vui lòng điền vào mẫu liên hệ dưới đây để được hỗ trợ.

Gửi   Hotline: 0909221117

Đang gửi thông tin, vui lòng chờ trong giây lát...

Gửi thành công. Chúng tôi xin phép liên hệ lại bạn trong thời gian sớm nhất.