Dura color 4.0

Chọn màu ngay trên tường nhà bạn bằng một cái chạm tay.

Tải về Tải về
Dura thách thức mọi nắng mưa

LỰA CHỌN THEO NHÓM MÀU SẮC

DI CHUYỂN NHÓM MÀU
DURA COLLECTION 2020
Dura 2309P - Orchid Dew - RGB: 237/228/228
Dura 2309P
Dura 2310P - Viola - RGB: 226/217/223
Dura 2310P
Dura 2311P - Lavender Haze - RGB: 215/201/213
Durra 2311P
Dura 2312T - Magical - 190/172/191
Dura 2312T
Dura 2313D - Egyptian Violet - RGB: 148/128/151
Dura 2313D
Dura 2314D - Mulberry - RGB: 127/108/134
Dura 2314D
Dura 2315C - Black Knight - RGB: 74/67/76
Dura 2315C
Dura 2316P - Hint Of Orchid - RGB: 237/233/229
Dura 2316P
Dura 2317P - Canada Violet - 226/220/222
Dura 2317P
Dura 2318P - Ravinia - RGB: 209/200/208
Dura 2318P
Dura 2319T - Amherst Fog - RGB: 184/175/189
Dura 2319T
Dura 2320D - Grape Juice - RGB: 137/128/145
Dura 2320D
Dura 2321D - Plum Pie - 114/106/124
Dura 2321D
Dura 2322C - Grape Shadow - RGB: 90/81/89
Dura 2322C

GHI CHÚ: MÀU SẮC Ở ĐÂY CÓ THỂ SAI LỆCH SO VỚI MÀU THỰC TẾ.