Dura color 4.0

Chọn màu ngay trên tường nhà bạn bằng một cái chạm tay.

Tải về Tải về
Dura thách thức mọi nắng mưa

LỰA CHỌN THEO NHÓM MÀU SẮC

DI CHUYỂN NHÓM MÀU
DURA COLLECTION 2020
Dura 2526P - Sweet Ambrosia - RGB: 224/236/220
Dura 2526P
Dura 2527P - Posey Green - RGB: 199/219/209
Dura 2527P
Dura 2528P - Herbal Garden - RGB: 186/209/198
Dura 2528P
Dura 2529T - Jericho Jade - RGB: 154/184/170
Dura 2529T
Dura 2530D - Forest Shade - RGB: 114/147/133
Dura 2530D
Dura 2531D - African Queen - RGB: 96/130/116
Dura 2531D
Dura 2532C - Poplar Grove - RGB: 69/87/80
Dura 2532C
Dura 2554P - English Cucumber - RGB: 225/236/220
Dura 2554P
Dura 2555P - Peppermint - Dura 204/225/203
Dura 2555P
Dura 2556P - Croquet - RGB: 188/216/188
Dura 2556P
Dura 2557T - Pistachio Nut - RGB: 158/193/159
Dura 2557T
Dura 2558D - Green Eyes - RGB: 133/170/132
Dura 2558D
Dura 2559D - Christmas Holly - RGB: 114/151/114
Dura 2559D
Dura 2560C - Cypress Green - RGB: 89/116/87
Dura 2560C
Dura 2568P - Pistachio Cream - RGB: 230/234/223
Dura 2568P
Dura 2569P - Capulet - RGB: 213/223/206
Dura 2569P
Dura 2570P - Green Lily - RGB: 191/205/182
Dura 2570P
Dura 2571T - Swedish Ivy - RGB: 161/179/154
Dura 2571T
Dura 2572D - Limerick - RGB: 136/156/130
Dura 2572D
Dura 2573D - Verte - RGB: 121/140/116
Dura 2573D
Dura 2574C - Green Pepper - RGB: 85/113/84
Dura 2574C
Dura 2596P - Celery Bisque - RGB: 230/231/222
Dura 2596P
Dura 2597P - Tidal Foam - RGB: 213/217/204
Dura 2597P
Dura 2598P - Green Tiara - RGB: 188/194/179
Dura 2598P
Dura 2599T - Chameleon - RGB: 161/168/151
Dura 2599T
Dura 2600D - Beowulf - RGB: 134/142/125
Dura 2600D
Dura 2601D - Mimosa Leaf - RGB: 118/126/110
Dura 2601D
Dura 2602C - Deep Forest - RGB: 87/101/84
Dura 2602C

GHI CHÚ: MÀU SẮC Ở ĐÂY CÓ THỂ SAI LỆCH SO VỚI MÀU THỰC TẾ.